Bierzmowanie

Program przygotowania do Sakramentu Bierzmowania ” BIERZ MOC” w parafii św. Antoniego w Sokółce

Ważne terminy:

 • Dar Pobożności – 22 grudnia 2023 r. godz.  18.00
 • Dar Bojaźni Bożej – 7 stycznia 2024 r. godz. 11.00
 • Nabożeństwo Pokutne – 1 marca 2024 r. godz. 18. 45 (spowiedź)
 • Adoracja Krzyża – 22 marca 2024 r. godz. 19.00
 • Agapa – 07 kwietnia 2024r. godz. 11.00 – Eucharystia
 1. Wstęp merytoryczny

Program „Bierz Moc” powstał w oparciu o dwudziestoletnie doświadczenie duszpasterzy prowadzących formację kandydatów do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wymiana doświadczeń pozwoliła dostrzec, że dynamika zmian pokoleniowych znacząco przyśpieszyła.

Nie istnieje program katechetyczny czy formacyjny, który rozwiązałby problemy, jakich doświadczają obecnie młodzi ludzie. Istnieje natomiast Ewangelia, która uczy nas widzieć w każdym człowieku dziecko Boże, pokazująca, jak czytać znaki czasu. Istotą naszej propozycji formacyjnej jest SPOTKANIE – przestrzeń, w której obie strony się poznają. Dlatego nie może to być tylko wykład, prezentacja treści, ale konieczne są metody aktywizujące i krytycznego myślenia, przy pomocy których młody człowiek może doświadczyć istoty Kościoła, czyli budowania relacji z Bogiem i pogłębić relacje rówieśnicze. W konsekwencji, by otworzył się on na dialog i nauczył się wyrażać swoje potrzeby religijne.

Program „Bierz Moc” buduje doświadczenie religijne w oparciu o przeżywanie roku liturgicznego od niedzieli Dobrego Pasterza, przez niedzielę Zesłania Ducha Św., po Triduum Paschalne. Od września spotkania w prezentowanym cyklu są skoncentrowane na poznawaniu Darów Ducha Św. Wielki Post, przez nabożeństwo pokutne i adorację Krzyża, ma wprowadzić uczestników w głębsze życie modlitewne. Zokończeniem formacji winna być Agapa – Eucharystia, po której nastąpi spotkanie połączone z poczęstunkiem.

2. Część praktyczna

Kto?

Przygotowanie dotyczy uczniów klas VIII SP i starszych, którzy z różnych powodów nie przyjęli Sakramentu Bierzmowania

Kiedy?

Przygotowanie rozpoczyna się w Niedzielę Dobrego Pasterza (IV Niedziela Wielkanocna) a kończy się Niedzielą Miłosierdzia, czyli koniec 8 klasy podstawowej, a bierzmowanie odbywa się wiosną w I klasie ponadpodstawowej

Harmonogram spotkań w naszej parafii:

 1. 7 maja 2023 r. godz. 11.00 (spotkanie zawiązujące grupę)
 2. 18 czerwca 2023 r. godz. 11.00 (Uroczysta Msza św z rodzicami oraz przekazanie deklaracji włączenia się w formację)
 3. Dar Rozumu – 10 września 2023 r. godz. 11.00
 4. Dar Mądrości – 8 października 2023 r. godz. 11.00
 5. Dar Rady – 29 października 2023 r. godz. 11.00
 6. Dar Umiejętności – 12 listopada 2023 r. godz. 11.00
 7. Dar Męstwa – 26 listopada 2023 r. godz. 11.00
 8. Dar Pobożności – 23 grudnia 2023 r godz. 9:30
 9. Dar Bojaźni Bożej – 7 stycznia 2024 r. godz. 11.00
 10. 11 lutego 2024 – Spotkanie organizacyjne kandydatów z rodzicami
 11. Nabożeństwo Pokutne – 2 marca 2024 r. godz. 16.00 (śpowiedź)
 12. Adoracja Krzyża – 22 marca 2024 r. – godz. 19.00
 13. Agapa – 14 kwietnia 2024r. godz. 11.00 – Eucharystia

Harmonogram jest także dostępny w aplikacji mobilnej pod nazwą „Bierz Moc”

Gdzie?

Spotkania będą się odbywały w kościele lub salce parafialnej

3. Zasady i warunki:

a) Zgłoszenie chętnych do Sakramentu Bierzmowania odbywa się przez przybycie na spotkanie (najpóźniej we wrześniu, inaczej przygotowanie przesuwa się na kolejny rok) i złożenie deklaracji

b) kandydaci, którzy zostali ochrzczeni w innej parafii niż Parafia Św. Antoniego zobowiązani są do przedłożenia Metryki Chrztu

c) Zgłoszeni kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach (maks 2 razy można być nieobecnym)

d) Nie ma żadnych książeczek do podpisów.

e) Bardzo prosimy rodziców o motywowanie swoich dzieci do uczestnictwa w spotkaniach.

f) w całej diecezji , parafiach odbywa się takie same przygotowanie, dlatego, jeśli terminy i miejsce nie odpowiadają w naszej parafii, można przygotowywać się do bierzmowania w innej parafii bez zgody proboszcza własnej parafii

Opiekun:

ks. Michał Lewkowski – tel. 514-271-728