Chrzest

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania ), rok urodzenia
  • chrzestnym/chrzestną może być osoba wyznania prawosławnego pod warunkiem, że przynajmniej jeden z chrzestnych jest wyznania katolickiego
  • świadkiem chrztu nie może być osoba wyznania katolickiego
  • rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które żyją w konkubinacie, w nieformalnych związkach mieszkając razem, osoby niewierzące;
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej
  • jeśli rodzice dziecka należą do innej parafii, a chcą ochrzcić swoje dziecko w naszej parafii, muszą dostarczyć pozwolenie proboszcza z parafii na terenie której zamieszkują
  • wszelkie osoby, które zajmują się fotografowaniem czy nagrywaniem filmów podczas nabożeństwa, winne wcześniej przedstawić w zakrystii pozwolenie z kurii na świadczenie takich usług w miejscach sakralnych