Domy zakonne

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii

Dom Zgromadzenia w Sokółce

Ul. Wróblewskiego 4, 16-100 Sokółka

tel. 85-711-34-99

Przełożona:    s. Anna Czajka

Strona web:   www.eucharystki.pl

Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej (Służki)

Dom Zgromadzenia w Sokółce

  1. Mickiewicza 6, 16-100 Sokółka,

 tel. 85-711-48-89

Przełożona:    s. Danuta Marczykowska

Strona web:   https://sluzki.pl/index.php?lang=pl