Grupy parafialne

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest to ruch katolików świeckich zmierzający do jak najpełniejszego życia wartościami ewangelicznymi w codziennym życiu publicznym. Jej działalność jest wyrazem modlitwy i życia według wiary człowieka świeckiego, zanurzonego w rzeczywistość doczesną. Bardzo istotną cechą jej duchowości jest integralność – formacja człowieka otwartego na wszechstronny rozwój: duchowy, kulturalny, fizyczny, etyczny itp.

Opiekun: ks. Stanisław Gniedziejko

Spotkania: w 3 niedzielę miesiąca o 15.00 Eucharystia i po niej spotkanie w sali pielgrzyma

Chór parafialny

Chór parafialny służy śpiewem ubogacając oprawę muzyczną podczas niedzielnej Mszy św. o 10.00 . W skład chóru wchodzą tutejsi parafianie i ludzie z poza parafii. Łączy nas wspólne zamiłowanie do śpiewu i chęć uwielbienia w ten sposób Pana Boga. Wykonuje pieśni opracowane na cztery głosy.

Opiekun: Pan Piotr Czeczot – organista

Spotkania: w czwartki po wieczornej Mszy św. na starej plebanii

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, tworząc właściwą dla siebie drogę, zwaną charyzmatem Domowego Kościoła.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Członkami DK są pary małżeńskie połączone sakramentem małżeństwa, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną dla nich formację.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://domowykosciol.bialystok.pl

i na stronie krajowej:

http://www.dk.oaza.pl

Opiekun: Ks. Karol Jabłoński

Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych to wspólnota dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa w Eucharystii. Dzieci, przez uczestnictwo w Ruchu, poznają Pana Jezusa jako ich Przyjaciela, uczą się modlitwy oraz czynnego udziału we Mszy Świętej. Będąc razem uczymy się też przyjaźni, wzajemnej życzliwości i dzielenia się miłością, którą dostajemy od Pana Jezusa. Członkowie Ruchu śpiewają również podczas niedzielnej Mszy Świętej o 13.00.

Opiekun: s. Krystyna Grzeszczuk i ks. Michał Lewkowski

Spotkania: w soboty o 10.00 na nowej plebanii

Grono Przyjaciół Seminarium Duchownego w Białymstoku

Grono Przyjaciół Seminarium Duchownego w Białymstoku jest grupą szczególnie wspierającą modlitewnie alumnów, którzy w białostockim seminarium przygotowują się do posługi kapłańskiej. Spotkania grupy odbywają się pierwsze czwartki miesiąca po wieczornej Mszy Świętej. Członkowie GPS-u również zajmują się oprawą Mszy Świętej o 7.00 w pierwszą niedzielę miesiąca.

Opiekun: Ks. Stanisław Gniedziejko

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli ministranci. Poprzez służbę podczas czynności liturgicznych znajdują się w bezpośredniej bliskości Ołtarza i Pana Jezusa. W zależności od wieku i stażu posługi ministranci podzieleni są na małe grupy. Na spotkaniach prowadzonych przez starszych animatorów uczą się znaczenia i sensu służby przy ołtarzu. Wszystkich chłopców po I Komunii Świętej, którzy chcieliby zostać ministrantami serdecznie  

Opiekun: Ks. Andrzej Baszko

Spotkania:  w soboty godz. 9.15,  w zakrystii jest zbiórka ministrantów, a po niej jest                         wyjście na salę gimnastyczną.

Matki w Modlitwie

Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) skupia Matki pragnące modlić się za swoje dzieci, wnuki i Rodziny. Ruch ten jest odpowiedzią matek zatroskanych o los i zbawienie swoich dzieci na nasilające się zagrożenia płynące z coraz łatwiejszego dostępu do alkoholu, narkotyków i pornografii oraz na propagowanie w środkach masowego przekazu przemocy i pogardy dla ludzkiego życia. Obecnie ruch ten skupia grupy modlitewne już w ponad 90 krajach świata. Jego korzenie znajdujemy w Anglii, gdzie w 1995 r. Veronica i jej bratowa Sandra na modlitwie rozeznały, że życzeniem Boga jest, by modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób.

Opiekun: Ks. Franciszek Walenciej

Spotkania: w poniedziałki po Mszy św. wieczornej na nowej plebanii

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest ruchem rodzin wzorujący się na życiu Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi. Centrum życia członków Ruchu stanowi Eucharystia. Bardzo istotną rolę pełni również regularna spowiedź oraz kierownictwo duchowe.

Opiekun: Ks. Andrzej Baszko

Spotkania: we wtorki i środy o  16.45 na nowej plebani

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie popularnie nazywany Oazą to ruch eklezjalny, dla wszystkich stanów Kościoła a w naszej parafii w sposób szczególny dla młodzieży.  Drogę w Ruchu można zacząć w każdym wieku, bo dla każdego przewidziana jest nieco inna ścieżka duchowego wzrostu (tzw. formacja). Wszystkie prowadzą jednak do tego samego celu: świętego życia na ziemi i zbawienia w Niebie. Na Msze Święte dla młodzieży, podczas których śpiewa schola zapraszamy w każdy piątek o 18.00 i w niedziele o 8.30. Jeżeli przychodzisz pierwszy raz i nie wiesz, gdzie iść ? Przyjdź parę minut wcześniej pod budynek plebanii, na pewno spotkasz członków naszej scholii.

Opiekun: Ks. Michał Lewkowski

Spotkania: w piątki rozpoczynamy Mszą św. 18.00 oraz w niedzielę o 9.30

Schola: Próby w piątki o 17.00 a w niedzielę o 8.45.

Facebook: https://www.facebook.com/oazasokolka

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej powstało w 1917 roku z inicjatywy św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbe. Jest to maryjno-apostolski ruch, który, według słów Założyciela, „poprzez całkowite oddanie Niepokalanej… stara się wszystko przeniknąć i w duchu zdrowym uleczyć”. Całkowite oddanie się Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej jest istotą MI (łac. Mililtia Immaculatae ) Rycerstwo Niepokalanej). Statut ruchu na jego podstawowy cel wskazuje „staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów oraz uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej”. Spotkania grupy odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o 11.30.

Opiekun: ks. Józef Jaroma

Spotkania: w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.00

Przyjaciele Oblubieńca

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5). Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Opiekun: Ks. Karol Jabłoński

Spotkania: w środy po Mszy św. wieczornej w kościele

Koła Różańcowe

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II– 20 osób.

Opiekun: Ks. Jarosław Ciuchna

Spotkania: pierwsze niedziele miesiąca o 14.00

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest między innymi realizowanie inicjatyw stawianych przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Wolontariusze PZC angażują się przede wszystkim w służbę chorym, ubogim, samotnym i niepełnosprawnym.

Celem Zespołu jest zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb parafian oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia. Strukturę PZC tworzą osoby dorosłe, czynne zawodowo i emerytowane. Ich największym atutem jest duże doświadczenie zawodowe i życiowe.

Opiekun:

Ks. Michał Lewkowski

Dyżur:

Czwartek  16.00 – 17.00

Tel. 605 502 245