Projekty

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy ołtarzu polowym przy Kościele p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce poprzez utworzenie ciągów pieszych

 

mająca na celu uzupełnienie istniejącej infrastruktury turystycznej wokół ołtarza polowego przy Kościele p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce poprzez utworzenie ciągów pieszo – komunikacyjnych

 

została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ksiądz Proboszcz Jarosław Ciuchna zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na remont prezbiterium kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:https://bip-stsokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/zapytanie-ofertowe-na-2.html