Kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek – Piątek 8.30 – 10.00, 16.00 – 17.30

tel.: +48 85 711 20 01, kom: 797 168 488 (sprawy parafialne)
e-mail:
sokolkaswantoni@wp.pl

 

Dokumenty do sakramentów

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

Chrzest:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania ), rok urodzenia
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestne

 

Pierwsza Komunia Św.:

 • metryka chrztu dziecka
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Małżeństwo

 • aktualne tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • data pierwszej Komunii Św.
 • przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, omówienia dnia i godziny ślubu.

Pogrzeb:

 • akt zgonu
 • wyciąg dla administracji cmentarza, jeśli pochówek jest na terenie parafii
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.